Kumadvathi First Grade College,  Shikaripura

Kumadvathi First Grade College

Shivamogga Road, Shikaripura
fb-circtwitter-circle
  (08187) 224132
  kumadvathifgc@gmail.com

Media Watch

ಉಚಿತ ಲಸಿಕಾ ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನ

Read More

Swamy Vivekananda Jayanthi Celebration-2020

Read More

Inaugural function of KPGC, Dept. of M.Com

Thanks to Hon’ble Secretary SVVS shri BY Raghavendra sir, Smt. Umadevi Madam, and Smt. Tejaswini Raghavendra Madam.

Read More

World Environment Day – 2019

Read More

ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Read More

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Read More

International Yoga Day – 2019

ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019

Read More

Ugadi Wishes – 2019

Kumadvathi First Grade College, Shikaripura. “Wishing u a very Happy Ugadi” May this Ugadi bring you joy, health, wealth and good luck through out the year! Happy Ugadi!

Read More

ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

     

Read More

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-09-2018 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 12-09-2018 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ 18-09-2018

Read More