Kumadvathi Apparel Training & Design Center, Shikaripura

Kumadvathi Apparel Training & Design Center

Shikaripura
  08187-224133
  kumadvathiatdc@gmail.com
Home > ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ

ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ

1.           ಕನಿಷ್ಠ 7 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.

2.           ನೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿರಬೇಕು.

3.           ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

4.           ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಇರಬೇಕು.