Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > Media Watch > ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

KP 18-09-2019
ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-09-2018
Sk 12-09-2018
ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 12-09-2018
UD 18-09-2019
ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ 18-09-2018

Latest Posts

Holi Wishes – 2019

Holi 2019

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura Wishing you all a Happy Holi! May your life stay colored with colors of...

Maha Shivratri Wishes-2019

Shivarathri2019

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe(R), Shikaripura. Wishing you all a very Happy Maha Shivratri -2019. God bless you all with lots...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com