Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura

Shikaripura

Home > Media Watch

Media Watch

PV 22-06-2019

International Yoga Day – 2019

ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 22-06-2019

Read More

KP 18-09-2019

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-09-2018 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 12-09-2018 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ 18-09-2018

Read More

v.k 17.8.18

Blood donation camp-2018

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 17-08-2018

Read More

1

Independence day celebration-2018

Read More

makkala sahithya smmelana1

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೇಳನ

ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 15-07-2018    

Read More

HD 27-01-2018

Republic day celebration 2018

ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 27-01-2018 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ 27-01-2018

Read More

VK 18-12-2017

Kumadvathi Samskruthika Uthsava – 2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 18-02-2017 ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 18-12-2017

Read More

KP 06-10-2017

National Level Ball Badminton Sports 2017

Read More

VV 12-05-2017

ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮದ್ವತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 12-05-2017 ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 12-05-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 12-05-20171 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 12-05-2017

Read More

WD VV 13-03-2017

ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2017

ಕೃಪೆ: ವಿಜಯ ವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2017 ಕೃಪೆ: ಹೊಸ ದಿಂಗತ, ದಿನಾಂಕ: 13-03-2017 ಕೃಪೆ: ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ದಿನಾಂಕ: 10-03-2017 ಕೃಪೆ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ದಿನಾಂಕ: 11-03-2017 ಕೃಪೆ: ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ, ದಿನಾಂಕ: 11-03-2017

Read More

Latest Posts

Navaratri Wishes – 2019

Happy-Navaratri1

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. Wishing you all a Very Happy Navaratri...

Independence Day Wishes-2019

independence day20191

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R), Shikaripura. “Wishing u a very Happy Independence Day” Let us come together to facilitate our...

Contact Address

Swamy Vivekananda Vidya Samsthe (R)
Vivekanagara, Shikaripura
Shivamogga District, Karnataka.

Phone: 08187-224131
Fax: 08187-227130
Email: svvstrust96@gmail.com